Bc. Kateřina Literáková

Dietetika, Psychologie jídla

724 051 181 |


Bc. Kateřina Literáková je původním vzděláním andragog a firemní koučka, která se po narození svých dvou dětí a osobní cestě vedoucí skrz vážné zdravotní potíže, odmítání vlastního těla, zamotanému vztahu k jídlu a váhu měnící se v krátkém čase o pár desítek kilogramů nahoru či dolů, rozhodla, že svůj život zasvětí zkoumání vztahu k jídlu, psychologie kolem jídla a metabolismu. Absolvovala 1. běh studia na ALV, trénink u Marca Davida na Institute for the psychology of eating, výcvik trauma terapie u Milana Hořínka, vzdělávání u Moniky Divišové (Wellnessia), výcvik v koučování a poradenství v osobním rozvoji u MUDr. Petra Mílka. Je členkou Aliance výživových poradců. Za své nejzásadnější vzdělání v životě považuje waldorfský učitelský seminář, který jí nasměroval k chápání mnoho vrstevnosti lidské bytosti.

Kontakt

MUDr. Michaela Šimková
U Černé věže 315/6
370 01 České Budějovice

+420 731 690 154

Obchod

Připravujeme pro vás e-shop, ve kterém budete mít možnost si zakoupit širokou škálu přírodních produktů.

Whoops, looks like something went wrong.

Uncaught Exception: Swift_TransportException

Uncaught Exception.


Debug is not available, and/or you are not logged on. To see a full backtrace of the Exception, do one of the following:

  • Set debug: true in config.yml, and make sure you're logged in to the Bolt Backend.
  • Set both debug: true and debug_show_loggedoff: true in config.yml.